MENU
Úvodní strana » Montáže plynových spotřebičů

Montáže

Nerozumíte novým kotlům a chcete poradit a navrhnou ten nejvhodnější pro Váš systém? Nabízíme zdarma konzultaci a rozpočet na výměnu spotřebiče.

Nabízíme kompletní dodávku nových plynových kotlů, boilerů a karem vybraných výrobců - Baxi,  Junkers, Protherm, Qvantum, Viessmann a Viadrus.

Vše zajistíme

  • Komininické práce
  • proplachu systému
  • chemické úpravě topné vody
  • zajištění revizních zpráv
  • nastavení správné regulace, vytápění a přípravy TUV  
  • uvedení do provozu.


Instalací nového kondenzačního kotle se radikálně sníží Vaše účty za energii

Instalace kotle za běžných podmínek zpravidla trvá maximálně jeden den, včetně vyvložkování komínu a uvedeni kotle do provozu.

Moderní kondenzační plynové kotle na zemní plyn dosahují podstatně vyšších účinností než jejich předchůdci. Další snížení spotřeby zemního plynu je již možné jen důsledným využitím tepelného obsahu spalin, které odcházejí z kotle. To umožňují jedině kondenzační kotle. Jednou z částí emisí vznikajících při spalování plynu jsou vodní páry. Ty opouští spalovací komoru u tradičních kotlů při velmi vysoké teplotě společně se spalinami – cca 11 % energie získané z paliva (tzv. latentní kondenzační teplo) se zbytečně ztrácí. U kondenzačních kotlů prochází spaliny před tím, než opustí spalovací komoru, přes chladnější část výměníku, kde dochází při cca 55 °C ke kondenzaci obsažených vodních par (tzv. rosný bod). Latentní teplo z kondenzace je vraceno zpět do systému a efektivně využito. U konvenčních kotlů není uvažováno s využitím kondenzačního tepla – účinnost, vypočtená z výhřevnosti paliva, se pohybuje kolem 90 %. Účinnost kondenzačních kotlů vychází rovněž ze vztahu k výhřevnosti, tzn., že vypočteme u kotlů „neuvěřitelnou“ účinnost až 109 % a o 25 % nižší spotřebu paliva
 

map