MENU
Úvodní strana » Servis plynových spotřebičů

Servis plynových spotřebičů

Provádíme servis značek: Dakon, Viadrus, Destila, Junkers, Viessmann, Protherm, Baxi, Thermona, Ariston, Mora, Hermann, Gasex, Buderus, Immergas a Quantum.

Pro správnou funkci každého plynového spotřebiče je potřeba pravidelně provádět podrobný servis a seřízení spotřebiče.

Jedině důkladně a odborně provedený servis zajistí bezpečný a ekonomický chod Vašeho spotřebiče

U každého servisu vystavíme servisní protokol

 U servisu se provadí:

 • čištění a kontrola výměníku, kde probíhá výměna tepla
 • čištění a kontrola hořáku, kde probíhá spalování plynu
 • kontrola těsnosti všech plynových a vodních spojů kotle
 • kontrola funkčnosti havarijních prvků
 • vyčištění veškerých vnitřních částí kotle od prachu a nečistot
 • kontrola všech eletrických částí kotle a kabeláže
 • vizuální kontrola odvodu spalin
 • měření spalin dle tpg 704 01 u spotřebičů kategorie B
 • nastavení a seřízení plynového ventilu
 • seřízení CO2 u kondenzačních kotlů dle pokynů výrobce 
 • seřízení expanzní nádoby a kontrola pojistných ventilu 
 • posouzení zda je spotřebič schopen bezpečného provozu

Plynové spotřebiče podle odtahu spalin rozdělujeme do 3 základních kategorií  A,B a C.

Kategorie A

Provedení plynových spotřebičů z této kategorie je následující: Vzduch nutný k provozu plynového spotřebiče se přivádí z prostoru, kde je spotřebič instalován. Spaliny jsou pak odváděny do téhož prostoru.

Patří sem například plynové sporáky, vařiče, některé typy průtokových ohřívačů vody nebo laboratorní a sklářské kahany.

Kategorie B (atmosférický)

Vzduch pro provoz těchto spotřebičů se přivádí z prostoru, kde je spotřebič instalován. Spaliny se odvádí do venkovního prostoru. Protože konstrukce spotřebiče v této skupině může mít mírné rozdíly, dělí se tato kategorie na více podskupin. Do skupiny B1 patří spotřebiče s přerušovačem tahu, spotřebiče bez přerušovače nalezneme v podskupině B2.

Tato kategorie je nejrozšířenější u strarých instalací. Zde řadíme kotle s atmosférickým hořákem a průtokové a zásobníkové ohřívače vody.

Kategorie B je nejrizikovější ze všech, zde dochází nejčastěji k otravám oxidem uhelnatým. Na otravu oxidem uhelnatým zemře v České Republice až 300 lidí ročně. Zaneseným výměníkem a hořákem kotle, dochází ke špatnému spalování, při němž vzniká životu nebezpečný oxid uhelnatý.

Dle normy TPG 704 01 musí mít Spotřebič v této kategorii zabezpečeno přísun vzduchu pro spalovaní z vnějšího prostoru, který se provede neuzavíratelným otvorem u podlahy o volné průřezové ploše nejméně  0,001m2 (10cm2),  na 1 KW příkonu spotřebiče, nejméně však 0,02m2(200cm2)čtverečných 

Kategorie C (turbo)

Posledním typem provedení plynových spotřebičů, kdy je kotel hermeticky uzavřen s prostorem, kde je kotel nainstalován. Při správné funkci tohoto provedení, nehrozí otrava oxidem uhelnatým.  Vzduch pro provoz spotřebiče se přivádí buď koaxiálním odkouřením nebo děleným okouřením z venkovního prostoru, kam se i odvádí  spaliny, pomocí ventilátoru umístěného v kotli.

Do této kategorie řadíme turbo a kondenzační kotle, průtokové a zásobníkové ohřívače v provedení „turbo“, topidla přes zeď. 

map