MENU
Úvodní strana » Otrava oxidem uhelnatým

Opatření proti otravě CO

Vlivem zanesení výměníku a hořáku kotle, dochází ke špatnému spalování, při němž  vzniká životu nebezpečný oxid uhelnatý. Tento plyn je bez zápachu a silně jedovatý. I malá koncentrace oxidu uhelnatého zablokuje schopnost krve vázat a přenášet kyslík, vzniká tak bolest hlavy, nevolnost a často i smrt. Zbytečně.

Oxid uhelnatý unikající z plynového spotřebiče blokuje přenášení kyslíku krví neboť jeho vazba s hemoglobinem je 200x až 300x pevnější než vazba kyslíku a z hemoglobinu se stává karboxyhemoglobin.

V České republice zemře na otravu oxidem uhelnatým od plynových spotřebičů, tedy běžného kotle na plyn nebo průtokového ohřívače vody (karmy), až 300 osob ročně. Pouze nařízením vlády stanovená povinná kontrola spalinové cesty – komínu, není schopna zajistit bezpečnost provozu spotřebiče. 

První pomoc spočívá v přerušení kontaktu (vyvětrat, vynést z prostoru), dále podání kyslíku. Pokud došlo k zástavě oběhu je třeba resuscitovat

Převážně otravy oxidem uhelnatým vznikají v malých prostorech (koupelnách) z karmy nebo kotle kategorie B, kde nebyl pravidelně prováděn servis. Nebo tam kde je spalovací komora hermeticky spojena s místem, kde je kotel umístěn a kde je malý nebo žádný přísun vzduchu, který spotřebič potřebuje ke správnému spalování.  

Od září 2013 platí nová norma TPG 704 01 

Otravě se dá předejít pravidelným servisem spotřebiče a odborným posouzením zda je spotřebič schopen bezpečného provozu.

Doporučuji nainstalovat (dle pokynů výrobce) detektor CO do místnosti, kde je umístěn spotřebič, který Vás upozorní na únik spalin ze spotřebiče alarmem. Ale ani detektor CO Vás nemusí vždy zachránit

 

Nejlepší pro ochranu zdraví je výměna stávajícího spotřebiče za spotřebič kategorie C, kdy je kotel hermeticky uzavřen s prostorem, kde je kotel nainstalován. Při správné funkci tohoto provedení, nehrozí otrava oxidem uhelnatým.  Vzduch pro provoz spotřebiče se přivádí buď koaxiálním odkouřením nebo děleným odkouřením z venkovního prostoru, kam se i odvádí  spaliny pomocí ventilátoru umístěného v kotli.
 

map